1

รีวิว jaguarboard

รีวิว jaguarboard

ในยุค lot (internet of thing ) ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีราคาถูกน่าใจหาย ทำให้เกิดบอร์ดต้นแบบสำหรับนักพัฒนาออกสู่ตลาดจำนวนมาก บอร์ดที่จุดประกายแรกคือ raspberry pi ในราคาตำกว่า 100 เหรียญสหรัฐ จากวันนี้ ค่าย JAGUAR ELECTRONIC ได้สร้างบอร์ดที่มีความสามารถรันระบบปฏิบัติการได้หลากหลาย เช่น android, windows, Linux เป็นต้น และเมื่อปลายปี 2558 ทางค่ายได้เปิดตัวใน kickstart.com และได้ประสบความสำเร็จในระดมทุน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ และได้จัดส่งให้ผมวันที่ 10 มีนาคม เนื่องจากเป็นบอร์ดต้นแบบรุ่นแรกๆ ที่ใช้ Intel CPU ที่ราคาไม่แพงและมีประสิทธิ์ภาพสูงเพียงพอต่อการรันระบบปฏิบัติการใหญ่ๆ ได้

ผู้เขียนดำเนินการรีวิว คุณสมบัติหลักๆของบอร์ด jaguarboard โดยเปรียบเทียบกับ raspberry pi 2,3 และ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบางรุ่นเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพบอร์ดชัดเจน โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

โครงสร้างบอร์ด jaguarboard

jaguarboard

os support

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ นอกจากนั้นยังรองรับ android (remix os)

การเปรียบเทียบคุณสมบัติที่สำคัญของบอร์ด jaguarboard

บอร์ด jaguarboard มีจุดเด่นที่ใช้ Intel CPU ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรมที่ควบคุมและรองรับระบบปฏิบัติการหลักได้ดี และมี eMMC จำนวน 16 G ทำให้สะดวกต่อการพัฒนา พร้อมทั้งมี BIOS คล้ายกับคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน แต่มีจุดเสียคือ การมี GPIO น้อยมากเพียง 4 ขาซึ่ง3 ขา บอร์ดต่อเป็นสวิทช์เป็นทางเลือกเพื่อความสะดวก เมื่อมี GPIO น้อยผู้พัฒนาบอร์ดจัดทำเอกสารทางเว็บไซต์มีตัวอย่างการเชื่อมต่อบอร์ดกับ arduino ผ่าน I2C ทำให้สามารถขยาย GPIO ได้

สไลด์2

ขนาดบอร์ดเมื่อเทียบกับ raspberry Pi

ขนาดบอร์ด jaguarboard มีขนาดประมาณกระเป๋าพกผู้ชาย ซึ่งจะใหญ่กว่า raspberry Pi ( มีขนาดเท่ากับบัตร ATM ) ประมาณด้านละ 2 ซม ด้านบนมีฮีตซิงค์ระบายความร้อนขนาดใหญ่ซึ่งเทียบกับ raspberry Pi ทำให้ต้องมีระยะห่างจากด้านบนพอสมควร เพื่อให้มีอากาศถ่ายเท  ด้านหลังบอร์ดจะมีพอร์ตสัญญาเสียงและไมค์ทำให้นูนกว่า raspberry PI จากข้อจำกัดทั้งสองด้าน ทำให้กล่อง jaguarboard ต้องมีความหนามากกว่า raspberry Pi

IMG_1410

ด้านหน้า บอร์ด jaguarboard , raspberry pi3 ,raspberry pi 2

back side

ด้านหลัง บอร์ด jaguarboard, raspberry pi3, raspberry pi2

การทดสอบประสิทธิภาพของ jaguarboard บน linux

การวัดประสิทธิภาพของ jaguarboard โดยเลือกระบบปฏิบัติการ Linux ค่าย debian รุ่นล่าสุดของแต่ละบอร์ด ขณะทดสอบต้องรัน Xwindows  เพื่ออยู่ในสถานการณ์ทำงานทั่วไป ( คล้ายกับการทดสอบประสิทธิภาพบนระบบปฏิบัติการ windows และเลือกโปรแกรม hardinfo ซึ่งเป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส บน linux แต่พบว่า ข้อจำกัดของโปรแกรมทำงานบนหนึ่งคอร์เท่านั้น

ในการทดสอบได้โปรแกรมที่มากับ debian ไม่ได้คอมไพล์ใหม่

              ทดสอบ CPU blowfish  ( ค่าวินาทีที่ทำงานเสร็จ ตัวเลขน้อยยิ่งดี )

พบว่า jaguarboard ทำงานได้เร็วว่า raspberry Pi3 8 เท่า แต่ raspberry Pi2 และ 3 ใช้เวลาใกล้เคียงกันมากแตกต่างกันไม่ถึงหนึ่งวินาที

สไลด์4

การทดสอบ CPU CryptoHash  (ค่า Mbit/sec ค่ามากยิ่งดี)

พบว่า Jaguarboard มีค่ามากกว่า raspberry Pi3 7.6 เท่า ส่วน raspberry Pi3 เร็วกว่า Pi2  16.74%

สไลด์5

การทดสอบ CPU Fibonacci (ค่าค่าวินาทีที่ทำงานเสร็จ ตัวเลขน้อยยิ่งดี)

พบว่า jaguarboard ทำงานเร็วกว่า raspberry Pi3 เป็น 2.67 เท่า แต่เร็วกว่า Pi2 2.24 เท่า และพบว่า raspberry Pi2 ทำงานได้เร็วกว่า raspberry Pi3 อยู่ 19.07 %

สไลด์6

การทดสอบ CPU ( N Queen )  (ค่าค่าวินาทีที่ทำงานเสร็จ ตัวเลขน้อยยิ่งดี)

พบว่า jaguarboard เร็วกว่า raspberry Pi3 เป็น 1.8 เท่า และเร็วกว่า Pi2 2.01 เท่า  raspberry Pi3 เร็วกว่า PI 2 10.44 %

n queen

การทดสอบ FPU (FFT) )  (ค่าค่าวินาทีที่ทำงานเสร็จ ตัวเลขน้อยยิ่งดี)

พบว่า jaguarboard (intel) มีประสิทธิภาพดีกว่า raspberry Pi3 ,Pi2 เป็น  10.94 เท่า ,11.37 เท่า

สไลด์7

การทดสอบ FPU Raytracing )  (ค่าค่าวินาทีที่ทำงานเสร็จ ตัวเลขน้อยยิ่งดี)

พบว่า jaguarboard มีประสิทธิภาพดีกว่า raspberry Pi 3,Pi2 เป็น 2.85 เท่า, 4 เท่า ตามลำดับ และพบว่า Pi3 เร็วกว่า Pi2 อย่างเห็นได้ชัดเจน

สไลด์8

สรุปการทดสอบ CPU ส่วนแรก พบว่า jaguarboard ( Intel ) สามารถทำงานคำสั่งบิตได้ดีกว่า raspberry Pi ( ARM )เยอะมาก โดยพิจารณาจาก blowfish และ crytohash เป็นการทำงานเข้ารหัสข้อมูลซึ่งต้องใช้คำสั่งประเภทบิตจำนวนมาก และ jaguarboard ( Intel ) ทำงานได้ดีกว่าประมาณ 1.5-2 เท่า raspberry Pi ( ARM ) เมื่อทำงานการคำสั่งคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยพิจารณา fibonacci และ n-queen ซึ่งเป็นการคำนวณหาค่าฟิโบน่าซี และการคำนวณ N-queen ซึ่งใช้คำสั่งคณิตศาสตร์จำนวนเต็มและคำสั่งกระโดดไปทำงานคำสั่งที่กำหนด

การทดสอบ CPU ส่วนที่สองเป็นการทดสอบการคำนวณตัวเลขทศนิยม พบว่า jaguarboard (Intel) ยังทำได้ดีกว่าประมาณ สองเท่า และพบว่า คอร์ด A53(Pi3) มีประสิทธิภาพสูงกว่า A7 อยู่ 28.78 % ในการทดสอบ Raytracing

การทดสอบบน windows 10

พบว่า jaguarboard 2584 K node/sec ซึ่งผลการทดสอบดีมากกว่า โน้ตบุ๊ก Acer es14 ราคาต่ำกว่าหมื่น  ( 1111 kilo nodes/sec)

fritz4core

การทดสอบการใช้งานปกติ

สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ดี พร้อมดู YouTube ที่ความละเอียด HD ได้  ด้วย jaguarboard มีความรองรับ windows สามารถลงเพื่อดูหนังผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือใช้แทนคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ แต่ด้วยหน่วยความจำที่มีจำนวนน้อยอาจทำงานช้ากว่าปกติ เมื่อเรียกใช้หลายโปรแกรมพร้อมกัน

 

สรุปข้อดี

 1. ราคาถูก (82เหรียญ หรือประมาณ 2900)มีประสิทธิภาพสูง พอเพียงสำหรับงานทั่วไป ที่เล่นอินเตอร์เน็ต ดู YouTube
 2. รองรับหลากหลายระบบปฏิบัติการ
 3. ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าโน้ตบุ๊ก
 4. สามารถเขียนโปรแกรมความคุม hardward ได้ มีGPIO 12C

ข้อเสีย

 1. มีหน่วยความจำน้อยไปสำหรับงานที่เปิดหลายโปรแกรมพร้อมกัน หรือทำงานกราฟิก
 2. มี USB น้อยไปหน่อย และการแสดงผลออกได้เพียง HDMI เท่านั้น
 3. มี GPIO น้อยและไม่มี A2D (analog input)

Review By : Kosit Chanbunpod

แนะนำวิธีการใช้ Espresso Lite ควบคุม Servo Motor 2 ตัว โดยใช้แอพ Blynk ควบคุม (ฉบับเร่งด่วน)

บทความนี้จะมาทำความรู้จักเจ้าตัว Espresso Lite ควบคุม Servo Motor 2 ตัว จุดประสงค์เพื่อจะทำเป็น แกน x และ แกน y โดยใช้แอพ Blynk ก่อนอื่นเรามาดู ขาและตำแหน่ง ขาของเจ้าตัว Espresso Lite กันก่อนเลยว่า มีขา GPIO (General Purpose Input Output) ทำหน้าทีอะไร กันบ้าง

 

รูปตำแหน่ง GPIO ของ Espresso Lite

ที่มา http://www.appstack.cc/wp-content/uploads/2015/12/espresso-arduino_qhgely.jpg

จากรูปตำแหน่ง GPIO ของ Espresso Lite จะเห็นได้ว่าจะมีการแบ่งหมวดหมู่ของ GPIO ไว้ตามสีต่าง เช่น ขาที่ทำหน้าที่ PWM (Plus Width Modulation) จะเป็นสีชมพู  ขาที่ใช้สื่อสารแบบ SPI (Serial Peripheral Interface) จะแทนด้วยสีม่วง ขาที่ใช้สื่อสารแบบอนุกรม หรือ UART คือสีฟ้า  ขาที่ใช้สื่อสาร I2C (Inter-IC Communication)แทนด้วยสีส้ม และกลุ่มที่เป็นขาใช้งานหลัก GPIO แทนด้วยสีเหลือง และขา ADC (Analog Digital Convert) 1 ขา สีเหลืองเข้ม และอื่นๆ

espresso01

รูป บอร์ด  ESPresso Lite

 

ต่อไปเรามาดู Mini Servo Motor ซึ่งประกอบไปด้วย สายไฟจำนวน 3 เส้นคือ สีน้ำตาล สีแดง และสี่ส้ม

 

svoint_ConnServoJRyhst-62196343123315_2273_119349228-2

รู้จักกับขาแต่ละของ Espresso Lite กันไปแล้วเรามาเริ่มเล่นกับ Servo Motor กันเลยครับ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. Servo Motor และ Code ในการใช้งาน
 2. Application Blynk ios/Android

อย่างแรกเราต้องเตรียมเจ้า Servo Motor มาก่อนแล้วทำการต่อใช้งานดังรูป

สีแดง >> Vcc

สีส้ม >> GND

สีน้ำตาล >> สายสัญญาณ

esp02

(จากตัวอย่างใช้ขา  GPIO13 และ GPIO15)

ส่วนของโค๊ด

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

#include <Servo.h>

 

char auth[] = ” โค้ดในแอพ Blynk “;

 

Servo servoX;

Servo servoY;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

Blynk.begin(auth, “ชื่อ Wifi “, ” รหัส Wifi “);

servoX.attach(15);

servoY.attach(13);

}

BLYNK_WRITE(V13)

{

servoX.write(param.asInt());

}

BLYNK_WRITE(V15)

{

servoY.write(param.asInt());

}

BLYNK_WRITE(16)

{

BLYNK_LOG(“Timer Value (V4): %s”, param.asStr());

}

void loop()

{

Blynk.run();

}

 

ต่อไปก็ติดตั้ง  Blynk  พิมพ์คำว่า Blynk ใน PlayStore / AppStore จากนั้นดาวโหลดแอพมา หน้าตาประมาณนี้ครับ

esp04

จากนั้นกดเข้าไปที่ แอพตั้งชื่อสร้าง Project ขึ้นมาจะได้หน้าจอนี้และตั้ง Hardware Model เป็น Esp8266

esp05

Auth Token นี่สำคัญ ต้องก็อปไปวางในโค้ดโดยกดที่ Email จากนั้นจะได้หน้าจอนี้ครับ

esp06

จากนั้นกดตรงไหนก็ได้ ตรงหน้าจอแล้วจะมีแถบด้านขึ้นให้เลือกเป็นปุ่มต่าง ๆ แต่เราจะใช้เป็น JoyStick

esp07

จากนั้น ข้างหน้าช่อง กลม ๆ เขียว ๆ ให้ตั้งชื่อ ส่วนตัววงกลมสารารถเปลี่ยนสีได้จากนั้นมาที่ช่อง สีเขียว [0] แตะเข้า เลือก ขา Digital และ ช่องขวาเลือก V13ต่อไปช่อง [1] ทำเหมือนกัน แต่เลือกขา V15 ส่วนตัวเลข 0 – 255 นั้นคือรอบหมุน ของ Servo Motor จากนั้นกด OK เท่านี้กดเสร็จสิ้นทั้งการใส่โค้ดของตัว Servo Motor และ ตั้งค่า ตัวแอพ Blynk เท่านี้ก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้วครับ

ขอบคุณครับที่รับชมครับ ^^

รีวิว..By.Myname Sunday

จอ Touch Screen “Nextion” ITEAD STUDIO สื่อสารผ่าน Serial Port (ตอนที่ 1)

บทความนี้จะทำการรีวิว จอ Touch Screen Nextion ของ Itead Studio  ซึ่งจุดเด่นอยู่ที่ ราคาถูกขายที่หน้าเวป 13.90$ ประมาณเงินไทย 500 บาท และจอตัวนี้ interface ผ่าน Serial Port (TX,RX) ซึ่งจะง่ายมากเมื่อนำไปพัฒนากับอุปกรณ์ จำพวก IOT ต่างๆ ที่มีขายในท้องตลาด ตัวที่จะนำมารีวิวนี้ เป็นขนาดเล็กสุด 2.4 ” (2.8″,3.2″,4.3″,5.0″,7.0″) เริ่มที่อุปกรณ์ข้างในกล่อง  ประกอบไปด้วย จอ,ตัวแปลงพอร์ต และสายเชื่อมต่อ Tx,RX และไฟเลี้ยงจอ ขั้วบวก(สีแดง) ขั้วลบ(สีดำ)

20160229_104952

20160229_105004

ขนาด  2.4″ น่าจะเหมาะสำหรับงานที่บอกสถานะ หรือทำเป็นปุ่มใหญ่ ส่วนด้านหลังจะมี PCB Contact สำหรับไว้ต่อไฟ 3.3V   มี Socket mini SD Card เผื่อไว้ทำ Data log และมีขั้วต่อ(สีขาว) ไว้ต่ออัพโหลดโปรแกรม และไฟเลี้ยง

20160229_105042

20160229_105111

ทดลองต่อไฟเลี้ยง มีโปรแกรมที่ทาง  itead  ทำเป็น  Welcome to user Nextion editor ไว้ เพื่อให้ทดสอบใช้งาน

20160229_105241

20160229_105335

ลองทดสอบ Page 1 Tex&Button  ทดสอบการกดปุ่มคือตัวรูปการ์ตูนปลา

20160229_105643

 

Page 2 อันนี้น่าสนใจ สาธิตการทำ Progress bar

20160229_10541720160229_10544820160229_105606

และก็มี Page ให้ทดสอบการ Zoom

20160229_10584120160229_105848

Page นี้สำหรับการทำ เกทวัดค่าต่างๆ

20160229_11011920160229_110036

 

Page นี้ทดสอบกราฟฟิค แบบสวยๆ แต่เป็นเกมส์หารูปนกให้เลือกได้  2 ครั้ง (ซึ่งคงไม่เหมาะกับผู้เขียนหาไม่เจอเลย)

20160229_11020420160229_110156

จอ Nextion จะมาพร้อมกับตัวโปรแกรมที่ใช้พัฒนา Nextion Editor ออกแนว ลาก วาง โดยรายละเอียดและดาวโหลดตัวโปรแกรมได้ที่  http://nextion.itead.cc/   ตัวอย่าง วีดีโอการใช้งาน

สำหรับบทความนี้ไว้แค่นี้ก่อน ครับ เดี๋ยวเจอกันต่อใน Nextion Touch Screen 2 จะรีวิวและการใช้งาน Nextion Editor //สวัสดีครับ

 

มีคนอยู่คลับไหมนะ … ? ( จากความเดิมที่พี่คมเดชทำไว้) โดยตอนนี้เป็นตอนที่ 3 ทำให้เป็นจริง

จากความเดิมตอนที่แล้วที่พี่คมเดชได้ทำเอาไว้

จากตอนที่ แรก    ตรวจสอบว่ามีคนอยู่คลับผ่านเว็บ ตอนที่ 1 วิเคราะห์

และตอนที่ สอง      ตรวจสอบว่ามีคนอยู่คลับผ่านเว็บ ตอนที่ 2 ทดสอบ

และ ในตอนที่ สาม นี้เป็นตอนทำเล่นให้เป็นจริง ซึ่งบทสรุปของเรื่อง โดยผม … ได้จัดทำลายวงจร PCB มาเพื่อใช้กับบอร์ด ESP8266 ทั้งนี้ยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อยในการออกแบบ ทำให้การใช้งานจริงมีปัญหาเล็กน้อยแต่ได้แก้ไขแล้ว

IMG_1927.JPG

สิ่งที่เริ่มทำนั้นคือทดสอบเซ็นเซอร์แม่เหล็ก หรือว่า  Hall sensor ตัวเล็กๆ โดยจะต่อ ADC เพื่ออ่านค่า Analog และส่งค่าไปโดยใช้ dweet.oi แล้วให้  freeboard.io   รับค่าเพื่อนำมาแสดง

Code โปรแกรม
Continue Reading

เผยความลับ ESP8266 SmartConfig ระดับ Network Layer ทำงานยังไง

หลายคนคงคุ้นเคยกันอย่างดีกับ feature SmartConfig ใน ESP8266 ที่เราสามารถตั้งค่าให้มันไปต่อกับ Wifi ตัวไหนก็ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเข้าไปใหม่ เพียงแค่เปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นมา แล้วตั้งค่าผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลย ไม่ต้องจัดการยุ่งยาก โดยโค้ดส่วนโทรศัพท์ก็มากมายอยู่บน Github ซึ่งเข้าไปดูโค้ดก็เป็นการส่งข้อมูลแบบ UDP ไม่ได้ยุ่งยากอะไร

แต่ด้วยความง่ายดายอันนี้ก็อาจจะทำให้หลายท่านสงสัยกัน(รวมถึงผมด้วย) ว่า เฮ้ย! แล้วมันทำงานได้ยังไงหล่ะ ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือจะส่งไปหาไอ้เจ้า ESP8266 ได้ยังไง ทั้งที่มันยังไม่ได้ต่อ wifi เลยสักอัน แล้วถ้ายิ่งเป็น wifi ที่เข้ารหัสเอาไว้ ยิ่งไปกันใหญ่ เพราะตอนนี้มันไม่รู้รหัสเลย มันจะรับเอาข้อมูลมาได้ยังไง … ก็นั่นหน่ะสิ ด้วยคำถามนี้จึงทำให้ผมก็กระวนกระวายใจอยากรู้คำตอบ ทำไม ทำไม ก็เลยไป research มาทำเป็นบทความวันนี้ซะเลย

โดยพื้นฐานของ wifi แล้วการส่งข้อมูลนั้นจะมี packet วิ่งอยู่มากมายเต็มไปหมด โดยปกติ access point แต่ละตัวจะมีการส่ง beacon packet อยู่เรื่อยๆตามตัวอย่าง พอเราแกะออกดูจะเห็นว่ามีรายละเอียดของการส่งข้อมูลแบบ IEEE 802.11 อยู่

blog-streetviewifi-beacon

ขอบคุณภาพจาก : http://blog.erratasec.com/2010/05/technical-details-of-street-view-wifi.html

จากรูปนี่เองเราจะเห็นว่าเราสามารถดึงเอา SSID ออกมาแสดงผลได้ เช่นเดียวกันกับ ESP8266 มันสามารถดึงเอา SSID ออกมาได้เช่นกัน … แต่ปัญหาต่อมาคือ ถ้าเรารู้แล้วว่ามี SSID มีกี่ตัว แล้วจะเลือกเชื่อมต่อกับอันไหนกันหล่ะ? การจะตอบคำถามนี้ได้เราต้องมาดูกันก่อนว่า packet ที่มันส่งไปมาในอากาศนี่เป็นยังไง

Continue Reading

KKMC Smart Plug : สมาร์ทปลั๊กควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต

เนื่องจากเทรนเรื่อง IoT ตอนนี้มาแรงมากๆ โดยเฉพาะ ESP8266 ทาง KKMC ก็อดใจไม่ได้ที่จะได้ลิ้มลองความสามารถของมันสักหน่อย โดยหยิบเอามาทำเป็นโปรเจคออกงานอีกสักชิ้น หลังจากที่ทำ โปรเจควัดอุณหภูมิแบบ DeepSleep ไป โดยในวันที่ 28 Nov 2015 จะมีงาน Jump Ignite ที่ Jump Space @KhonKaen ซึ่งเราต้องไปออกบูธด้วย เอาหล่ะว่ะ พึ่งเปิด Club มายังไม่ถึงเดือน ต้องเอาของออกไปโชว์ซะล่ะ ทำอะไรดีหว่า พอดีเหลือบไปเห็นปลั๊กไฟวางอยู่พอดี เดินไปหน่อยมี Relay 4 channel 5V วางอยู่อีก หุหุ นี่แหละ แกะออกมาทำ Smart Plug เลยล่ะกัน ควบคุมผ่าน Internet และเป็น App จากโทรศัพท์มือถือ โดยงานนี้เนื่องจากต้องการความเร็วในการทำมาก เลยเลือก Blynk มาเป็น framework ในการทำงานและใช้ Wifi Connector จาก CMMC เป็นตัวช่วยต่อ wifi และทำ Smart Config ว่าแล้วก็เริ่มเลยล่ะกัน

— อุปกรณ์

 1. ปลั๊กไฟที่มีสวิตส์
 2. ESP8266
 3. Relay Module (กี่ channel ขึ้นอยู่กับปลั๊กที่ใช้)
 4. ที่ชาร์ตแบตมือถือขนาดเล็ก

— การทำ

 1. แกะที่ชาร์จแบตเอาวงจรออกมาเพื่อเป็น Supply 5V ให้วงจร
 2. ต่อ ESP8266 เข้าไป
 3. ต่อสายไฟจาก Relay เข้าไปกับสวิตของปลั๊ก
 4. โปรแกรม ESP8266 จาก Github (โค้ดด้านล่าง)
 5. โหลด Blynk แล้วตั้งค่า Pin

IMG_20151127_195123 IMG_20151127_201128

กำลังแงะ + ต่ออุปกรณ์

IMG_20151127_220309

ภาพตอนสำเร็จพร้อมทดสอบ

IMG_20151128_154607 Screenshot_2015-11-28-15-45-36

ใช้งานจริงแล้ว หุหุ work ซะด้วย ใช้เวลาทำไม่ถึง 4 ชั่วโมงด้วยซ้ำก็มี Smart Plug ไว้ใช้งานล่ะ
Download : https://github.com/KhonKaenMakerClub/KKMC-Smart-Plug

ตต.

4

มีคนอยู่คลับไหมนะ? : ตรวจสอบว่ามีคนอยู่คลับผ่านเว็บ ตอนที่ 2 ทดสอบ

เอาหล่ะครับ หลังจากที่ผ่านช่วงการคิดวิเคราะห์จาก ตอนที่ 1 ตอนนี้เราก็จะมาลองลงมือทำกันเลยดีกว่า โดยการทำในครั้งนี้อาจจะยังไม่ได้ติดตั้งที่หน้าประตูกันจริงๆ โดยเราจะมาหาวิธีการการแสดงผลข้อมูล และเก็บข้อมูลการทำงานของมัน เป้าหมายก็คือ เราอยากจะรู้ว่าถ้า ESP8266 เอาไปเก็บข้อมูลหน้าประตูเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหน กินไฟแค่ไหน  โดยอุปกรณ์ที่เราทำวันนี้ก็จะเป็น ESP8266 แล้วก็เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ds18b20 ทำการวัดอุณหภูมิในคลับทุก 1 ชั่วโมง ส่วนเวลาที่เหลือเราก็ให้มันเข้าสู่โหมด Deep Sleep โดยใช้คำสั่ง ESP.deepSleep( — เวลาหน่วยเป็น micro sec); ใน Arduino เพื่อให้มันหยุดการทำงานเหลือแต่ RTC เป็นการประหยัดแบตเตอรี่ แล้วส่งค่าข้อมูลขึ้นเว็บเพื่อแสดงผล วันนี้ก็ได้น้องๆฝีมือดีเข้ามาช่วยบัดกรี

12196031_888978857860636_1771049042348615344_n12191967_10207619814882981_992047763354643270_n

Continue Reading

Khon Kaen Maker Club Training ตอน IoT ใครๆก็ทำได้

หลังจากที่เปิดคลับได้ไม่นาน ทาง KKMC เราก็เริ่มรู้สึกว่า เฮ้ยยย … เรามาจากต่างที่ ต่างอายุ ต่างสายความรู้ เก่งกันไปคนละด้าน คนนึงถนัดด้านนั้น อีกคนกลับถนัดด้านนี้ แต่โลกเป็นจริงเราต้องพบกับเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ และเทคโนโลยีเหล่านั้นมันก็มาเร็วซะเหลือเกิน เร็วชนิดที่ว่าวันต่อวันจนตามกันไม่ค่อยจะทัน และการที่เราจะเรียนรู้ทั้งหมดนั้นเป็นไปได้ยากอย่างยิ่ง ดังนั้น มันน่าจะจำเป็นนะที่เราจะแชร์ความรู้ให้เหล่าสมาชิกได้ฟังกัน อันนั้นอันนี้ทำยังไง เทรนด้านนี้มันไปถึงไหน เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้ความสามารถในหลายๆด้าน ก็น่าจะเป็นผลดี จึงเกิดเป็นการเทรนนิ่งครั้งนี้ขึ้นมา

โดยประเด็นที่เราได้หยิบยกกันขึ้นมาซึ่งได้จากการโหวตภายในกลุ่มคือ ESP8266 และ IoT ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เทรนด้านนี้มาแรงจริงๆ ใครๆก็อยากจะเล่น (ว่าไปซะนั่น ฮ่าๆ) โดยการจัดอบรมนั้นแบ่งเป็น 2 ช่วงคือเช้ากับบ่าย โดยเนื้อหาตอนเช้านั้น จะเป็นการสอนพื้นฐานการใช้งาน ESP8266 (ก็นะจะไม่อธิบายมันก็กะไรอยู่) ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ESP8266 เนี่ย ถูกกว่า Arduino แถมต่อ Wifi ได้ เร็วกว่า Arduino อีก(32Bit 80 & 160Mhz)  Memory ก็เยอะกว่า RAM ก็เยอะกว่า แล้วยังใช้ IDE ตัวเดียวกันกับ Arduino ได้อีก โอ้โห!!!อะไรจะขนาดนั้น และนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มันกลายเป็นที่นิยมและกระแสขึ้นมา ซึ่งตอนเช้าก็ได้ทำการอ่านค่าจาก Sensor DHT11 ออกมาแสดงผลได้ผ่านทาง Serial Monitor ซึ่งติดขัดในเรื่อง library จากตัว esp8266 (library math) นิดหน่อย แต่ก็แก้ไขโดยการโหลดไฟล์มาทับได้ (ref: https://github.com/esp8266/Arduino/issues/612#issuecomment-129148582 เผื่อใครเจอปัญหาเดียวกัน)

ชนิดของ ESP Module (ภาพจาก http://www.ayarafun.com)

ชนิดของ ESP Module (ภาพจาก http://www.ayarafun.com)

Continue Reading

3

มีคนอยู่คลับไหมนะ? : ตรวจสอบว่ามีคนอยู่คลับผ่านเว็บ ตอนที่ 1 วิเคราะห์

หลังจากที่เมื่อวันที่ 1/11/2015 ทีผ่านมา Khon Kaen  Maker Club ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ในพื้นที่ภาคอีสานจะได้มี สถานที่ที่เปิดอย่างสาธารณะให้เหล่าผู้สร้างชาวอีสานได้เข้ามาสรรสร้างเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อที่จะได้พัฒนาพื้นที่และโลกให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

พอผ่านมาได้ประมาณ 10 วันก็ได้ทำการ setup อะไรต่างๆมากมาย เนื่องจากชื่อก็บอกแล้วว่าเป็น Maker Club เปิดมาแรกๆก็ต้องหารวบรวมสมาชิกที่เป็น Maker ให้ได้เสียก่อน โดยตัวคลับนั้นตอนแรกก็ยังโล่งๆอยู่ ยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาใช้เท่าไหร่ โดยการใช้งานคลับนั้น KKMC (Khon Kaen Maker Club) มีเงื่อนไขอยู่ว่า การเข้าใช้งานได้จะต้องมี Key Card เสียก่อน ซึ่งจะมีสมาชิกประเภท Active Member เท่านั้นถึงจะมี Key Card ได้ (ประมาณว่าคนที่เข้ามาประจำนั่นแหละ) และสมาชิกทั่วไป (ขาจร) จะเข้าใช้งานคลับได้ก็ต่อเมื่อมี Active Member อยู่คลับเท่านั้น

Club เปิดอยู่นะ

จากประเด็นนี้ก็เลยมีคนสงสัยขึ้นมาว่า “แล้วจะรู้ได้ยังไงหล่ะว่ามี Active Member อยู่ในคลับ” … เออ ก็จริงแฮะ ถ้าสมาชิกทั่วไปอยากจะเข้ามา และประตูมันปิดอยู่ ก็เข้าไม่ได้เสียเวลามาเฉยๆสิ ก็คิดกันว่า ไหนๆเราก็เป็น Maker กันอยู่แล้ว ลองมาทำเครื่องมือที่จะช่วยให้ใครก็ได้ ได้รู้ว่าตอนนี้ คลับเปิดอยู่นะ จะเข้ามาก็ได้ โดยแสดงผลผ่านทางเว็บ จากนั้นความสนุกจึงได้เริ่มขึ้น

Continue Reading

30

เครื่องช่วยหาหลอดเลือดดำ (Vein Scanner)

สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวmaker ผมชื่อโก้นะครับเป็นพยาบาลวิชาชีพ เคยทำงานที่หอผู้ป่วยวิกฤติ รพ.ศิริราช  ซึ่งผมก็ชอบกับงานที่ทำครับเพราะมีเครื่องมือต่างๆได้เรียนรู้และใช้เยอะครับ

เข้าเรื่องเลยแล้วกันครับสิ่งประดิษฐ์ที่ผมทำนี้คือ เครื่องช่วยหาหลอดเลือดดำ (Vein Scanner) 

Clip


ที่มาของการประดิษฐ์คิดค้น

การไหลเวียนเลือดในร่างกายเกิดขึ้นเพื่อนำ ออกซิเจน อาหาร และสารต่างๆไปยังเซลล์ทั่วร่างกายและพาของเสียจากเซลล์เหล่านั้นไปยังอวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดออกเลือดที่ออกจากหัวใจจะไหลไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายได้โดยอาศัยหลอดเลือดที่แตกสาขาออกทั่วร่างกายเราแบ่งหลอดเลือดได้เป็น 3 พวกได้แก่ หลอดเลือดแดง หลอดเลือดฝอย หลอดเลือดดำหลอดเลือดเหล่านี้ต่างมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและหน้าที่บางอย่างแตกต่างกันในส่วนของหลอดเลือดดำนั้นจะมีเลือดที่ฮีโมโกลบินปราศจากออกซิเจน (deoxygenated hemoglobin)
Continue Reading