1

รีวิว jaguarboard

รีวิว jaguarboard

ในยุค lot (internet of thing ) ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีราคาถูกน่าใจหาย ทำให้เกิดบอร์ดต้นแบบสำหรับนักพัฒนาออกสู่ตลาดจำนวนมาก บอร์ดที่จุดประกายแรกคือ raspberry pi ในราคาตำกว่า 100 เหรียญสหรัฐ จากวันนี้ ค่าย JAGUAR ELECTRONIC ได้สร้างบอร์ดที่มีความสามารถรันระบบปฏิบัติการได้หลากหลาย เช่น android, windows, Linux เป็นต้น และเมื่อปลายปี 2558 ทางค่ายได้เปิดตัวใน kickstart.com และได้ประสบความสำเร็จในระดมทุน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ และได้จัดส่งให้ผมวันที่ 10 มีนาคม เนื่องจากเป็นบอร์ดต้นแบบรุ่นแรกๆ ที่ใช้ Intel CPU ที่ราคาไม่แพงและมีประสิทธิ์ภาพสูงเพียงพอต่อการรันระบบปฏิบัติการใหญ่ๆ ได้

ผู้เขียนดำเนินการรีวิว คุณสมบัติหลักๆของบอร์ด jaguarboard โดยเปรียบเทียบกับ raspberry pi 2,3 และ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบางรุ่นเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพบอร์ดชัดเจน โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

โครงสร้างบอร์ด jaguarboard

jaguarboard

os support

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ นอกจากนั้นยังรองรับ android (remix os)

การเปรียบเทียบคุณสมบัติที่สำคัญของบอร์ด jaguarboard

บอร์ด jaguarboard มีจุดเด่นที่ใช้ Intel CPU ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรมที่ควบคุมและรองรับระบบปฏิบัติการหลักได้ดี และมี eMMC จำนวน 16 G ทำให้สะดวกต่อการพัฒนา พร้อมทั้งมี BIOS คล้ายกับคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน แต่มีจุดเสียคือ การมี GPIO น้อยมากเพียง 4 ขาซึ่ง3 ขา บอร์ดต่อเป็นสวิทช์เป็นทางเลือกเพื่อความสะดวก เมื่อมี GPIO น้อยผู้พัฒนาบอร์ดจัดทำเอกสารทางเว็บไซต์มีตัวอย่างการเชื่อมต่อบอร์ดกับ arduino ผ่าน I2C ทำให้สามารถขยาย GPIO ได้

สไลด์2

ขนาดบอร์ดเมื่อเทียบกับ raspberry Pi

ขนาดบอร์ด jaguarboard มีขนาดประมาณกระเป๋าพกผู้ชาย ซึ่งจะใหญ่กว่า raspberry Pi ( มีขนาดเท่ากับบัตร ATM ) ประมาณด้านละ 2 ซม ด้านบนมีฮีตซิงค์ระบายความร้อนขนาดใหญ่ซึ่งเทียบกับ raspberry Pi ทำให้ต้องมีระยะห่างจากด้านบนพอสมควร เพื่อให้มีอากาศถ่ายเท  ด้านหลังบอร์ดจะมีพอร์ตสัญญาเสียงและไมค์ทำให้นูนกว่า raspberry PI จากข้อจำกัดทั้งสองด้าน ทำให้กล่อง jaguarboard ต้องมีความหนามากกว่า raspberry Pi

IMG_1410

ด้านหน้า บอร์ด jaguarboard , raspberry pi3 ,raspberry pi 2

back side

ด้านหลัง บอร์ด jaguarboard, raspberry pi3, raspberry pi2

การทดสอบประสิทธิภาพของ jaguarboard บน linux

การวัดประสิทธิภาพของ jaguarboard โดยเลือกระบบปฏิบัติการ Linux ค่าย debian รุ่นล่าสุดของแต่ละบอร์ด ขณะทดสอบต้องรัน Xwindows  เพื่ออยู่ในสถานการณ์ทำงานทั่วไป ( คล้ายกับการทดสอบประสิทธิภาพบนระบบปฏิบัติการ windows และเลือกโปรแกรม hardinfo ซึ่งเป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส บน linux แต่พบว่า ข้อจำกัดของโปรแกรมทำงานบนหนึ่งคอร์เท่านั้น

ในการทดสอบได้โปรแกรมที่มากับ debian ไม่ได้คอมไพล์ใหม่

              ทดสอบ CPU blowfish  ( ค่าวินาทีที่ทำงานเสร็จ ตัวเลขน้อยยิ่งดี )

พบว่า jaguarboard ทำงานได้เร็วว่า raspberry Pi3 8 เท่า แต่ raspberry Pi2 และ 3 ใช้เวลาใกล้เคียงกันมากแตกต่างกันไม่ถึงหนึ่งวินาที

สไลด์4

การทดสอบ CPU CryptoHash  (ค่า Mbit/sec ค่ามากยิ่งดี)

พบว่า Jaguarboard มีค่ามากกว่า raspberry Pi3 7.6 เท่า ส่วน raspberry Pi3 เร็วกว่า Pi2  16.74%

สไลด์5

การทดสอบ CPU Fibonacci (ค่าค่าวินาทีที่ทำงานเสร็จ ตัวเลขน้อยยิ่งดี)

พบว่า jaguarboard ทำงานเร็วกว่า raspberry Pi3 เป็น 2.67 เท่า แต่เร็วกว่า Pi2 2.24 เท่า และพบว่า raspberry Pi2 ทำงานได้เร็วกว่า raspberry Pi3 อยู่ 19.07 %

สไลด์6

การทดสอบ CPU ( N Queen )  (ค่าค่าวินาทีที่ทำงานเสร็จ ตัวเลขน้อยยิ่งดี)

พบว่า jaguarboard เร็วกว่า raspberry Pi3 เป็น 1.8 เท่า และเร็วกว่า Pi2 2.01 เท่า  raspberry Pi3 เร็วกว่า PI 2 10.44 %

n queen

การทดสอบ FPU (FFT) )  (ค่าค่าวินาทีที่ทำงานเสร็จ ตัวเลขน้อยยิ่งดี)

พบว่า jaguarboard (intel) มีประสิทธิภาพดีกว่า raspberry Pi3 ,Pi2 เป็น  10.94 เท่า ,11.37 เท่า

สไลด์7

การทดสอบ FPU Raytracing )  (ค่าค่าวินาทีที่ทำงานเสร็จ ตัวเลขน้อยยิ่งดี)

พบว่า jaguarboard มีประสิทธิภาพดีกว่า raspberry Pi 3,Pi2 เป็น 2.85 เท่า, 4 เท่า ตามลำดับ และพบว่า Pi3 เร็วกว่า Pi2 อย่างเห็นได้ชัดเจน

สไลด์8

สรุปการทดสอบ CPU ส่วนแรก พบว่า jaguarboard ( Intel ) สามารถทำงานคำสั่งบิตได้ดีกว่า raspberry Pi ( ARM )เยอะมาก โดยพิจารณาจาก blowfish และ crytohash เป็นการทำงานเข้ารหัสข้อมูลซึ่งต้องใช้คำสั่งประเภทบิตจำนวนมาก และ jaguarboard ( Intel ) ทำงานได้ดีกว่าประมาณ 1.5-2 เท่า raspberry Pi ( ARM ) เมื่อทำงานการคำสั่งคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยพิจารณา fibonacci และ n-queen ซึ่งเป็นการคำนวณหาค่าฟิโบน่าซี และการคำนวณ N-queen ซึ่งใช้คำสั่งคณิตศาสตร์จำนวนเต็มและคำสั่งกระโดดไปทำงานคำสั่งที่กำหนด

การทดสอบ CPU ส่วนที่สองเป็นการทดสอบการคำนวณตัวเลขทศนิยม พบว่า jaguarboard (Intel) ยังทำได้ดีกว่าประมาณ สองเท่า และพบว่า คอร์ด A53(Pi3) มีประสิทธิภาพสูงกว่า A7 อยู่ 28.78 % ในการทดสอบ Raytracing

การทดสอบบน windows 10

พบว่า jaguarboard 2584 K node/sec ซึ่งผลการทดสอบดีมากกว่า โน้ตบุ๊ก Acer es14 ราคาต่ำกว่าหมื่น  ( 1111 kilo nodes/sec)

fritz4core

การทดสอบการใช้งานปกติ

สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ดี พร้อมดู YouTube ที่ความละเอียด HD ได้  ด้วย jaguarboard มีความรองรับ windows สามารถลงเพื่อดูหนังผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือใช้แทนคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ แต่ด้วยหน่วยความจำที่มีจำนวนน้อยอาจทำงานช้ากว่าปกติ เมื่อเรียกใช้หลายโปรแกรมพร้อมกัน

 

สรุปข้อดี

  1. ราคาถูก (82เหรียญ หรือประมาณ 2900)มีประสิทธิภาพสูง พอเพียงสำหรับงานทั่วไป ที่เล่นอินเตอร์เน็ต ดู YouTube
  2. รองรับหลากหลายระบบปฏิบัติการ
  3. ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าโน้ตบุ๊ก
  4. สามารถเขียนโปรแกรมความคุม hardward ได้ มีGPIO 12C

ข้อเสีย

  1. มีหน่วยความจำน้อยไปสำหรับงานที่เปิดหลายโปรแกรมพร้อมกัน หรือทำงานกราฟิก
  2. มี USB น้อยไปหน่อย และการแสดงผลออกได้เพียง HDMI เท่านั้น
  3. มี GPIO น้อยและไม่มี A2D (analog input)

Review By : Kosit Chanbunpod

Comdet